THE PROFESSIONAL CONFERENCES

 

Of the Festival will take place on November 22nd, 23rd and 24th at the EU INFO CENTER in Belgrade

 
22nd November 2023 from 17h to 19h

TOPICS OF THE PROFESSIONAL CONFERENCE:

 1. Characteristics and methods of producing school and children’s TV programs.
 2. Factors influencing the broadcast of TV programs aimed at children and youth.
 3. Komercijalni aspekti tv programa namenjenog deci i mladima
 4. Product placement in TV programs intended for children and youth.
 • Koje su to karakteristike televizijskog programa za decu i mlade? Po čemu se televizijski sadržaji razlikuju od sadržaja koje svakodnevno možemo gledati na internetu?
 • Da li tv emiteri emituju dovoljno programa namenjenog deci i mladima? Koji su to faktori koji utiču na kvantitet programa za decu i mlade?
 • Da li sadržaji za decu mogu biti komercijalni? Da li tv emiteri treba da razmišljaju o komercijalnom aspektu programa kada govorimo o sadržaju namenjenom najmlađima?
 • Da li je zakonom o oglašavanju dozvoljeno plasiranje proizvoda u emisijama namenjenih deci i mladima? Sa kakvim problemima i preprekama se suočavaju producenti sadržaja za najmlađe i kako na problem oglašavanja gledaju potencijalni sponzori i partneri na projektima koji se obraćaju najmlađima?

GOVORNICI

 • Johanna Smith, finski dečiji program Yle
 • Elma Čaušević, ERNO kancelarija za tv koprodukcije
 • Dunja Karlovšek, kreator sadržaja Programa za decu i mlade RTV Slovenije
 • Milan Stojanović, producent filma “Leto kada sam naučila da letim”
 • Silva Skender, urednica Programa za decu i mlade HRT-a
 • Nevena Blagojević Mladenović, odgovorna urednica Redakcije školskog programa RTS-a

 
23rd November 2023 from 17h to 19h

TOPICS OF THE PROFESSIONAL CONFERENCE:

 1. Implementation of the Green Agenda in the production of TV programs for children and youth.
 2. The social significance of school and children’s TV programs.
 3. Television and new technologies in the context of school and children’s TV programs.
 • Da li primena Zelene agende u Srbiji utiče na proizvodnju sadržaja za decu i mlade? Da li postoji održiva proizvodnja sadržaja za decu, koja bi bila pandan održivoj proizvodnji filma?
 • Da li emisije namenjene najmlađima imaju širi društveni značaj? Da li je šira javnost zainteresovana za ovakvu vrstu programa?
 • Da li deca, koja direktno učestvuju u proizvodnji školskog i dečijeg programa imaju svest o važnosti teme kojom se određeni sadržaj bavi? Da li su to deca koja radije biraju televizijske sadržaje u odnosu na internet sadržaje?
 • Kako na postojanje sadržaja namenjenih deci u internet svetu, koji ne podleže kontroli stručnih i kvalifikovanih ljudi, gledate iz ugla urednika, reditelja, producenta?

GOVORNICI

 • Johanna Smith, finski dečiji program Yle
 • Elma Čaušević, ERNO kancelarija za tv koprodukcije
 • Dunja Karlovšek, kreator sadržaja Programa za decu i mlade RTV Slovenije
 • Milan Stojanović, producent filma “Leto kada sam naučila da letim”
 • Silva Skender, urednica Programa za decu i mlade HRT-a
 • Marko Jeftić, reditelj serijala “Mina prelazi nivoe”
 • Srđan Đuranović, reditelj serijala “Uprirodi se”

 
24th November 2023 from 17h to 19h

TOPICS OF THE PROFESSIONAL CONFERENCE:

 1. Television programs as a part of the education system.
 • Da li edukativne televizijske emisije treba da postanu deo sistema obrazovanja? Da li bi se na taj način vratila televiziji njena misija, da informiše i obrazuje širu populaciju?
 • Da li je televizijskim sadržajima za decu i mlade potrebna reklama?
 • Kakva je budućnost televizijskih sadržaja namenjenih deci i mladima?

GOVORNICI

 • Johanna Smith, finski dečiji program Yle
 • Elma Čaušević, ERNO kancelarija za tv koprodukcije
 • Silva Skender, urednica Programa za decu i mlade HRT-a
 • Jelena Popadić Sumić, odgovorna urednica Redakcije dečijeg programa RTS-a
 • Nevena Mladenović Blagojević, odgovorna urednica Redakcije školskog programa RTS-a

 

SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA
I PROGLAŠENJE POBEDNIKA od 19h-20:30h