Prateći program

 

održaće se 22, 23. i 24. novembra u EU INFO CENTRU u Beogradu

 
22. novembar 2023. godine od 17h-19h

TEME STRUČNOG SKUPA:

 1. Karakteristike i načini proizvodnje školskog i dečijeg tv programa
 2. Faktori koji utiču na emitovanje tv programa namenjenog deci i mladima
 3. Komercijalni aspekti tv programa namenjenog deci i mladima
 4. Plasiranje proizvoda u tv programima namenjenih deci i mladima
 • Koje su to karakteristike televizijskog programa za decu i mlade? Po čemu se televizijski sadržaji razlikuju od sadržaja koje svakodnevno možemo gledati na internetu?
 • Da li tv emiteri emituju dovoljno programa namenjenog deci i mladima? Koji su to faktori koji utiču na kvantitet programa za decu i mlade?
 • Da li sadržaji za decu mogu biti komercijalni? Da li tv emiteri treba da razmišljaju o komercijalnom aspektu programa kada govorimo o sadržaju namenjenom najmlađima?
 • Da li je zakonom o oglašavanju dozvoljeno plasiranje proizvoda u emisijama namenjenih deci i mladima? Sa kakvim problemima i preprekama se suočavaju producenti sadržaja za najmlađe i kako na problem oglašavanja gledaju potencijalni sponzori i partneri na projektima koji se obraćaju najmlađima?

GOVORNICI

 • Johanna Smith, finski dečiji program Yle
 • Elma Čaušević, ERNO kancelarija za tv koprodukcije
 • Dunja Karlovšek, kreator sadržaja Programa za decu i mlade RTV Slovenije
 • Milan Stojanović, producent filma “Leto kada sam naučila da letim”
 • Silva Skender, urednica Programa za decu i mlade HRT-a
 • Nevena Blagojević Mladenović, odgovorna urednica Redakcije školskog programa RTS-a

 
23. novembar 2023. godine od 17h-19h

TEME STRUČNOG SKUPA:

 1. Primena Zelene agende u proizvodnji tv programa za decu i mlade
 2. Društveni značaj školskog i dečijeg tv programa
 3. Televizija i nove tehnologije kroz prizmu školskog i dečijeg tv programa
 • Da li primena Zelene agende u Srbiji utiče na proizvodnju sadržaja za decu i mlade? Da li postoji održiva proizvodnja sadržaja za decu, koja bi bila pandan održivoj proizvodnji filma?
 • Da li emisije namenjene najmlađima imaju širi društveni značaj? Da li je šira javnost zainteresovana za ovakvu vrstu programa?
 • Da li deca, koja direktno učestvuju u proizvodnji školskog i dečijeg programa imaju svest o važnosti teme kojom se određeni sadržaj bavi? Da li su to deca koja radije biraju televizijske sadržaje u odnosu na internet sadržaje?
 • Kako na postojanje sadržaja namenjenih deci u internet svetu, koji ne podleže kontroli stručnih i kvalifikovanih ljudi, gledate iz ugla urednika, reditelja, producenta?

GOVORNICI

 • Johanna Smith, finski dečiji program Yle
 • Elma Čaušević, ERNO kancelarija za tv koprodukcije
 • Dunja Karlovšek, kreator sadržaja Programa za decu i mlade RTV Slovenije
 • Milan Stojanović, producent filma “Leto kada sam naučila da letim”
 • Silva Skender, urednica Programa za decu i mlade HRT-a
 • Marko Jeftić, reditelj serijala “Mina prelazi nivoe”
 • Srđan Đuranović, reditelj serijala “Uprirodi se”

 
24. novembar 2023. godine od 17h-19h

TEME STRUČNOG SKUPA:

 1. Televizijski program kao deo sistema obrazovanja
 • Da li edukativne televizijske emisije treba da postanu deo sistema obrazovanja? Da li bi se na taj način vratila televiziji njena misija, da informiše i obrazuje širu populaciju?
 • Da li je televizijskim sadržajima za decu i mlade potrebna reklama?
 • Kakva je budućnost televizijskih sadržaja namenjenih deci i mladima?

GOVORNICI

 • Johanna Smith, finski dečiji program Yle
 • Elma Čaušević, ERNO kancelarija za tv koprodukcije
 • Silva Skender, urednica Programa za decu i mlade HRT-a
 • Jelena Popadić Sumić, odgovorna urednica Redakcije dečijeg programa RTS-a
 • Nevena Mladenović Blagojević, odgovorna urednica Redakcije školskog programa RTS-a

 

SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA
I PROGLAŠENJE POBEDNIKA od 19h-20:30h